Stichting Flow-in College

Organisatie en ANBI

De naam van de instelling: Stichting Flow-in College

Onze Stichting heeft geen ANBI keurmerk. We hebben herhaaldelijk contact gehad met de verstrekker, maar de visie van de overheid is dat het investeren in een goede en stabiele relatie alleen nuttig is voor jezelf en zeker niet voor de maatschappij. De wetenschap en onze visie zegt iets anders, maar alle contacten hebben geleid tot één beslissing: de Stichting verdient geen ANBI.
Natuurlijk vonden wij dat best even lastig en zijn we het daar van harte mee oneens, maar we gaan door. Vastberaden en vol passie!

RSIN/fiscaal nummer: 865077022

Adres: Kluut 16, 3245TC Sommelsdijk

Bestuurssamenstelling
Klik hier om de samenstelling van het bestuur te zien.

Doelstelling
Het doel van stichting Flow-in College is het tot bloei brengen van relaties in het huwelijk en in gezinnen. Het doel is stabiele huwelijken en gezinnen helpen creëren, die een veilige en liefdevolle plaats zijn voor zowel partners als kinderen, om op te groeien en tot optimale ontwikkeling te komen.

Beleidsplan
Het beleidsplan kun je hier lezen.

Beloningsbeleid
Het beloningsbeleid is opgenomen in hoofdstuk 6 van het beleidsplan.

Actueel verslag van de activiteiten
Een actueel verslag van de activiteiten is opgenomen in hoofdstuk 4 van het beleidsplan.

Begroting
Een actuele begroting vind je in hoofdstuk 6 van het beleidsplan.

Samen sterker!