Stichting Flow-in College

Bestuur

Het bestuur wordt gevormd door een vijftal gepassioneerde ervaringsdeskundigen. Van kort getrouwd tot lang getrouwd.


Het bestuur bestaat uit (van links naar rechts):
Herma (algemeen bestuurslid)
Christine (voorzitter)
Henk (penningmeester)
Annemarie (secretaris)
Martijn (algemeen bestuurslid)

Samen sterk verbonden!